Wat mag ik niet opslaan?

Het is de huurder niet toegestaan om in het gehuurde:

  • gevaarlijke goederen
  • aan bederf onderhevige goederen
  • levende have of personen te laten verblijven.

Ook is het verboden het gehuurde zo te gebruiken dat er een bovennormaal risico voor de verhuurder, huurder zelf of derden kan ontstaan/ontstaat.

Wel heeft SPACEWINNER een voorraadopslag voor handelsvoorraden en een wijnopslag.

Belangrijk: informeer bij twijfel eerst bij een van onze medewerkers. We adviseren je graag.