SPACEWINNEROver SPACEWINNERMaatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Wij zijn van mening dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden heeft en ook moet nemen. Of het nu een bedrijf of een natuurlijke persoon betreft; we hebben allemaal de plicht om fatsoenlijk om te gaan met medemensen, de natuur en schaarse grondstoffen.

Wij zijn ons bewust dat wij met de activiteiten van SPACEWINNER een beroep doen op energievoorraden. Het verwarmen van grote opslaghallen vergen energie. Wij gaan daar verantwoord mee om zodat we het milieu zo min mogelijk belasten.

De afgelopen jaren hebben we onder meer de volgende duurzame aanpassingen doorgevoerd om het milieu te sparen:

  • Panden zijn (deels) voorzien van grote hoeveelheden zonnepanelen.
  • Overstap van traditionele verlichting naar LED.
  • Er zijn diverse energiebesparende maatregelen getroffen in de panden van SPACEWINNER.
  • Wij kiezen (waar mogelijk) voor biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen.
  • Overgang van de verbrandingsmotoren naar hybride motoren (een deel van het wagenpark)
  • Het gebruik van papier wordt ieder jaar verder terug gebracht.

Op ‘menselijk vlak’ ondersteunt SPACEWINNER diverse lokale goede doelen. Meer informatie daarover vindt u op onze Sponsoring en Goede doelen pagina.

Vragen met betrekking tot het MVO beleid van SPACEWINNER kun je hier stellen.