Preventieve controle

Gelukkig hebben we bij bij Spacewinner weinig ervaring met illegale praktijken. Dat willen we graag zo houden. Dat dit zo is heeft waarschijnlijk ook te maken met de diverse maatregelen die Spacewinner standaard neemt om illegale goederen/ praktijken buiten de deur te houden. Recent is er preventief een onderzoek geweest op onder meer de aanwezigheid van verdovende middelen. Dat ons beleid werkt, blijkt wel. Op een paracetamol na, werd er niets ontdekt. Je kunt erop rekenen dat wij ook de komende jaren hierin een voortrekkersrol zullen blijven vervullen. Op deze manier kun jij rekenen op veilige en vertrouwde ruimte voor jouw dierbare goederen.